top of page

עלינו

התחל משהו חדש מהעבר והבא אותו לעתידך!
Film Reel

החזון שלנו

אנו קבוצת מתנדבים שבחרה לקחת חלק בקידום תוכנית המאפשרת  הזדמנות לבני הנוער והצעירים  ללמוד, לשאול, לדון, ליצור ולשתף תכני וידאו בנושא זכרון השואה ופשעים נגד האנושות באמצעות רשתות חברתיות, ובכך להשפיע, בעזרת העלאת המודעות כדי לקבל את האחר והשונה, ולמנוע גזענות. 

אנו מאמינים כי יש לספר את סיפור השואה, רצח העם נגד הטוטסי ברואנדה ופשעים נוספים נגד האנושות לא רק באמצעות מחקר היסטורי רחב אלא גם באמצעות סיפורים אישיים ופרטיים המראים את המאבקים, הקשיים והדילמות שעברו על האנשים כדי ללמוד, לכבד את זכרונם, ולמנוע פשעים כאלה בעתיד.

 

Old School Analog Camera

המשימה שלנו

גידול מתמיד במספר מוסדות החינוך העל יסודיים והאקדמיים הפועלים ונחשפים לתוכנית, הן בהיבט יצירת הסרטונים, והן בהיבט השימוש בהם, בארץ ובעולם בעזרת:

1.    חיבור בני הנוער היוצרים לאירועי העבר ומשמעויותיהם, באמצעות עבודת המחקר והחיפוש אחר עדות.

2.    חשיפת חבריהם של בני הנוער היוצרים, אלו ששותפו ברשתות החברתיות, לעדויות והעלאת המודעות לפשעים נגד האנושות וגזענות.

3.    יצירת ארכיון דיגיטלי של סרטוני וידאו המשמש לצרכים לימודיים ואחרים במוסדות החינוך הפורמאליים ובקהילה - ככלי להגברת המודעות העולמית לנושאים בהם אנו עוסקים.

Pini Snir

שמי פיני שניר וזכר השואה יקר לליבי. אני דור שלישי לניצולי שואה שגדל בבית בו נדונה השואה.

בני הנוער, אני מאמין, פחות קשורים לזיכרון השואה ומשמעויותיה מכפי שאני חושב שהם צריכים.

על מנת להגביר את נוכחות זיכרון השואה בקרב בני הנוער, הקמתי את פרויקט "זכרון מתחדש".

bottom of page